top of page

LEGE OHARRA
Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu MELPER MARKETING S.L. (helbidea: CALLE COLOMBINE 10 3B 20016 DONOSTIA, Gipuzkoa) B84929520, Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dagoena (23698 liburukia, 38. folioa, M-425270 orria, 1. inskripzioa), webgune honen titularra dela.. 

 

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
Interesdunarengandik zuzenean jaso ditzakegun datu pertsonalak isilpean gordeko dira, eta MELPER MARKETING S.L.ren titulartasuneko tratamendu-jardueran sartuko dira.

 

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN HELBURUA
MELPER MARKETING S.L.k, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoan eta 2016/679 EB Erregelamenduan ezarritakoarekin bat etorriz, bertan adierazitako helbidera mezu elektronikoren bat bidaltzen badiguzu edo datuak biltzeko formularioren bat betetzen baduzu, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak tratatu eta MELPER MARKETING S.L.ren ardurapeko tratamendu-jarduera batzuetan sartuko direla. Helburuak:

  • gure produktu eta zerbitzuak eskaintzea

  • harreman komertzial bat mantentzea

  • enpresaren produktu edo zerbitzuei buruzko publizitate- edo sustapen-informazioak bidaltzeko, baita posta elektronikoz edo bestelako komunikabide elektroniko baliokideen bidez ere, aldez aurretik baimena eskatu ondoren.

MELPER MARKETING SLk adierazi du beharrezko segurtasun-neurri guztiak hartu dituela, 2016/679 EB Erregelamenduan eta 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoaren araberakoak, eta eskura dituen baliabide tekniko guztiak ezarri dituela zuk emandako datuak galtzea, gaizki erabiltzea, aldatzea, baimenik gabe eskuratzea edo lapurtzea saihesteko. 

 

EMATEN DIZKIGUTEN DATUEI APLIKATZEN DIZKIEGUN PRINTZIPIOAK
Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Zure datu pertsonalen tratamendurako baimena eskatuko dizugu beti, helburu zehatz baterako edo batzuetarako, aldez aurretik gardentasun osoz jakinaraziko dizugu eta. 

 

Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Zure datu pertsonalen tratamendurako baimena eskatuko dizugu beti, helburu zehatz baterako edo batzuetarako, aldez aurretik gardentasun osoz jakinaraziko dizugu eta.

Helburua mugatzea: helburu jakin, esplizitu eta legitimoekin bilduta, eta gerora ez dira helburu horiekin bateraezina den moduan tratatuko. 

 

Datuen minimizazioaren printzipioa: Behar-beharrezkoak diren datuak soilik eskatuko ditugu, behar ditugun helburuei dagokienez. Ahalik eta gutxien.


Zehaztasun-printzipioa: datuak zehatzak izango dira eta, behar izanez gero, eguneratuak.


Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datuak tratamenduaren helburuetarako behar baino denbora gehiagoz gordeko dira, helburuaren arabera. 

 

Osotasun eta konfidentzialtasun printzipioa: Datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira. Jakin behar duzu behar diren neurri guztiak hartzen ditugula baimenik gabe ez sartzeko edo hirugarrenek gure erabiltzaileen datuak behar ez bezala ez erabiltzeko.


Erantzukizun proaktiboa: MELPER MARKETING S.L. izango da adierazitako printzipioak betetzearen arduraduna, eta neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko ditugu, betetzen direla frogatzeko moduan egon gaitezen.

TRATAMENDUAREN LEGITIMAZIOA ETA OINARRI JURIDIKOA

 

Adostasuna: interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko
Gure jardueren erregistroa eskatuz egiten dugun tratamendu-jarduera bakoitzerako lege-oinarria kontsulta diezagukezu.

DATU PERTSONALAK GORDETZEKO EPEA

 

MELPER MARKETING SLn proposatzen dugu emandako datu pertsonalak biltzea helburu zuten helburua betetzeko eta datu horiek biltzeko helburutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran bakarrik gordetzea.
Datuak gordetzeko irizpideak: Legeak ezartzen duen epean gordeko dira, tratamenduaren amaierari eusteko elkarrekiko interesa dagoen bitartean, eta horretarako beharrezkoa ez denean; kontratuko harremanari eutsiko zaio, interesdunak datuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean, eta ez dira ezabatu behar, legezko betebehar bat betetzeko edo erreklamazioak formulatu, gauzatu eta defendatzeko beharrezkoak direlako. Segurtasun-neurri egokiekin ezabatuko dira, datuen izenordaina edo erabateko suntsipena bermatzeko.
Erabiltzaileak bere adostasuna ezeztatzen badu edo ezerezteko edo ezabatzeko eskubideak baliatzen baditu, bere datu pertsonalak blokeatuta gordeko dira Justizia Administrazioaren esku legez ezarritako epeetan, datu horien tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko. Ondoren, kendu egingo dira, segurtasun-neurri egokiekin, datuen izenordaina edo erabateko suntsipena bermatzeko. 

 

DATU PERTSONALEN LAGAPENAK ETA HARTZAILEAK
Ondoren adierazten diren lagapen guztiak beharrezkoak dira lehen adierazitako helburuak betetzeko, edo legezko betebehar bat betetzeko egiten dira. Datu pertsonalak honako hauei laga ahal izango zaizkie:

  • Las Administraciones Públicas y la Administración de Justicia”.

  • Los proveedores de servicios informáticos, incluso servicios de “computación en la nube”.

DATUAK HIRUGARREN HERRIALDEETARA TRANSFERITZEA

Datuen tratamendua, oro har, Europar Batasunaren barruan edo datuen babes-maila egokia aitortu zaien herrialdeetan kokatutako zerbitzu-emaileek egiten dute, nahiz eta, batzuetan, lehen adierazitako helburuak betetzeko, MELPER MARKETING S.L.ri zerbitzuak ematen dizkioten sozietate jakin batzuek beren datu pertsonalak eskura ditzaketen (datuen nazioarteko transferentziak).
Transferentzia horiek Europar Batasunaren antzeko babes-maila duten herrialdeetara egiten dira (Europako Batzordearen egokitzapen-erabakiak, kontratu-klausula tipoak eta ziurtapen-mekanismoak), eta une oro zainduko dugu, gure zerbitzuak ematen laguntzeko informazioa edozein dela ere, datuak babesteko berme guztiekin egiten duela.

INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

 

Erabiltzaileek/bezeroek eskubidea dute MELPER MARKETING S.L.ren aurrean beren datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta eramateko, tratamendua mugatzeko eta haien aurka egiteko, bai eta beren datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko ere. Era berean, beren adostasuna baliogabetu ahal izango dute, helburu espezifikoren baterako eman badute, eta beren lehentasunak uneoro aldatu ahal izango dituzte.
Horretarako, honako helbide elektroniko honetara jo behar da: SAN MARCIAL, 7 BAJO, 20005 SAN SEBASTIAN (Gipuzkoa) - España. Erabiltzaileari jakinarazten zaio datu pertsonalen babesari buruzko edozein erreklamazio bidal diezaiokeela Datuak Babesteko Espainiako Agentziari (www.agpd.es, Espainiako Estatuko Kontrol Agintaritza).

​ ADINGABEEN DATUAK


Gure enpresak ez ditu 14 urtetik beherakoen datu pertsonalak bilduko edo tratatuko, datuen babeserako araudi aplikagarrian eta EB 679/2016 Erregelamenduan ezarritako baldintzak bete gabe.
Haur baten datu pertsonalen tratamendua zilegitzat joko da gutxienez 14 urte dituenean. Haurra 14 urtetik beherakoa bada, tratamendu hori zilegitzat joko da baimena guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak eman edo baimendu bazuen, eta baimena eman edo baimendu zen neurrian bakarrik.
(e) k
HIRUGARRENEN DATU PERTSONALAK


Emandako datu pertsonalak hirugarren batenak badira, erabiltzaileak bermatzen du hirugarren horri pribatutasun-politika horren berri eman diola eta bere datuak MELPER MARKETING S.L.ri emateko baimena lortu duela, adierazitako helburuekin. Era berean, bermatzen du emandako datuak zehatzak eta eguneratuak direla, eta betebehar hori ez betetzearen ondorioz sor daitekeen edozein kalte edo galeraren erantzule da, zuzenekoa zein zeharkakoa.
(e) k
CURRICULUM VITAE TRATAMENDUA


EB 2016/679 Erregelamenduak eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoak adierazten duten bezala, datu pertsonalak jasotzeko eta emango dizkiegun erabilerak zehazteko baimena eskatzen dizuegu. Hori dela eta, informazioa argi eta zehatz ematen dizuegu, eta hautagaiari adierazten diogu bere datuen kopia bat eskatu ahal izango duela. Datu horiek formatu egituratu batean eskainiko zaizkio.
Datuen elkarrizketari dagokionez, eguneratuta dauden datuak baino ez ditugu gordeko; beraz, 24 hilabete baino gehiago eguneratu gabe daramaten CVak badaude, ezabatu edo blokeatu egingo dira, ez irakurtzeko.
MELPER MARKETING S.L.k pribatutasun-politika zorrotza mantentzen du gurekin harremanak izan dituzten pertsonen datuekin, curriculum vitaea bidaliz. Zure datuen tratamenduaren helburua zure enplegu-eskaera bideratzea eta balizko hautaketa-prozesua kudeatzea da, eta horrek hainbat hautaketa-probatan parte hartzea barne har dezake.
Horregatik, jakinarazten dizugu zure datuak jardueren erregistro batean sartu direla, langileak hautatzeko ondorengo prozesuetan parte hartu ahal izan dezazun. Zure datuak aldatu badira, idazki baten bidez jakinarazteko eskatzen dizugu. 30 eguneko epean idatziz aurka egiten ez badu, lehen aipatutako tratamenduetarako baimena ematen duela ulertuko dugu.
(e) k
JAZARPEN DIGITALA PREBENITZEKO ETA DESAGERRARAZTEKO KONPROMISOAREN ADIERAZPENA


MELPER MARKETING S.L.k datuen babesarekin eta genero-berdintasunarekin konpromisoa dugu, eta, horregatik, datu pertsonalen tratamenduan datuen babesari buruzko araudian jasotako printzipioak errespetatzen direla bermatzeko konpromisoa hartzen dugu, bereziki Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 5. artikuluan jasotakoak.
Horrela, konpromisoa hartzen dugu ziberjazarpenaren berri dugun kasuetan, dela lanekoetan, dela sexualetan, prebenitzeko, sentsibilizatzeko eta jarduteko.


MELPER MARKETING S.L.k, konpromiso-adierazpen honen bidez, Internetek eta IKTek horrelako jokabideei dagokienez dituzten arriskuez jabetzen gara, eta pertsonen intimitatea errespetatzeko eta datu pertsonalak erabiltzean kontzientziatzeko kultura bultzatzen dugu.

«MELPER MARKETING S.L.k laneko jazarpena eta sexu-jazarpena edo sexuagatiko jazarpena erabat gaitzesten ditugu, eta jokabide horiek prebenitzeko eta desagerrarazteko konpromisoa hartzen dugu. MELPER MARKETING S.L. datu pertsonalak erabiltzearen aurka gaude, datu horiek legez kontrakoak direnean eta langileen intimitate- eta pribatutasun-eskubidea kaltetu dezaketenean. Pertsonen ohorerako eta norberaren eta familiaren intimitaterako oinarrizko eskubidea babesteko, datu pertsonalak babesteko konpromiso sendoa dugu. Ondorioz, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 5. artikuluko printzipioak errespetatzen ditugu, eta gure langileen datu pertsonalen tratamenduak minimizatuko ditugu, jazarpena dakarten jokabideen arriskua areagotzea ekar badezakete. Nolanahi ere, kontuan hartuko dugu egiten diren tratamenduek generoari dagokionez izan dezaketen eragina».

EDUKIAK


Web Orrian sartutako eduki guztiak eta, bereziki, markak, izen komertzialak, diseinu industrialak, diseinuak, testuak, argazkiak, grafikoak, logotipoak, ikonoak, softwarea edo industria- eta merkataritza-erabilera izan dezakeen beste edozein zeinu MELPER MARKETING S.L.ren jabetza industrial eta intelektualeko eskubideek babesten dituzte. Beraz, debekatuta dago horiek erabiltzea edota erreproduzitzea Enpresaren berariazko baimenik gabe.
MELPER MARKETING S.L. ez da izango hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialeko eskubideak urratzearen erantzule, baldin eta Web Orrian sartzeagatik hirugarrenen jabetzako markak, izen komertzialak, diseinu industrialak, patenteak, diseinuak, testuak, argazkiak, grafikoak, logotipoak, ikonoak edo softwarea sartu badira.
Erabiltzaileak Web Orriaren edukiak modu arduratsu, zuzen eta zilegian erabiltzeko konpromisoa hartzen du, eta honako hauei uko egiteko konpromisoa hartzen du:
Edukiak legearen, moralaren eta ohitura onen edo ordena publikoaren aurkako helburuekin edo efektuekin erabiltzea.
Komunikazio publikoko edozein modalitateren bidez erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, jendeari sartzen uztea, edukiak eraldatzea edo aldatzea, titularraren baimena izan ezean.
Web Orriko edukiak erabiltzea publizitatea bidaltzeko, zuzeneko salmentarako edo beste edozein helburu komertzialetarako, pertsona askori eskatu gabeko mezuak bidaltzeko, haien helburua edozein dela ere, eta informazio hori ez merkaturatzeko edo ez zabaltzeko.
Edozein motatako gatazketan, bi aldeak akordio baketsu bat lortzen saiatuko dira. Ezinezkoa bada, Lege Oharrean adierazitako helbideko epaimahaiek izango dute kasua ezagutzeko eskumena, eta ezin izango da beste foru batera jo akzioa egikaritzeko.

POLITIKA HORREKIN ADOS EZ DAUDEN ERABILTZAILEEK EZ DUTE WEBGUNE HONEN BIDEZ DATURIK SARTU BEHAR, EZTA WEBGUNE HONEN EDUKIRA SARTU ERE.

 

© 2023 Cre&o. todos los derechos reservados.

política de privacidad.

Unknown-6.webp
bottom of page